NCA

Sikeres NCA pályázatoknak köszönhetően

szervezetünk működése erősödött, kapcsolatokat építettünk,

képzéseket tartottunk. 2008-tól 6 sikeres NCA pályázatunk volt

- NCA- NYD-08-P-0484, működési

-  NCA-ÖNSZ-09-A-0099, „Civil Együttműködés Zala megyében”

-  NCA-CIV-09-A-0273, „Civil szervezetek képzése a Muramentén”

-   NCA-NYD-09-0028 „Jövőnk a jelenünk”

-    NCA-NYD-10-0613”Fejlődéssel a jövőbe”

- NCA-NYD-11-0108 "Együtt a megkezdett közös úton"

Pályázatainkat, terveinket az NCA szakmai kollégiumai értékesnek,

megvalósíthatónak találták.

A civil szervezetek megismerése, új szervezetek megtalálása,

kapcsolatok építése, a szervezetek képzése,

nem jöhetett volna létre az NCA-ÖNSZ-09-A-0099  és az

NCA- CIV-09-A-0273 projekt támogatása nélkül.

Az NCA-ÖNSZ-09-A-0099 projekt által

4 helyszínen lebonyolított kerek-asztal beszélgetések,

tartalmi részei: 17 civil szervezetektől nyilatkozat a program részvételére.

A projekt célja volt a letenyei, murakeresztúri és nagykanizsai térség,

kistérség civil szervezeteinek együttműködése,

kapcsolatrendszereinek erősítése, hálózati rendszerük kiépítése.

A projektben résztvevő szervezetek egymás közt partnereket kereshettek.

 

Megvalósult:

- Kapcsolatépítés a civil szervezetek között

- Letenye és környéki civil szervezetek bemutatása

- Média fontossága a civil szervezetekben

- Civil szervezetek stratégiája

- Civil szervezetek, komplex ügyvitel

- Kulturális értékek közvetítése

- Pályázatírás gyötrelmei- előadás és ötletbörze

Elindítottuk és ösztönöztük a hatékony civil párbeszédet, a közös munkát.

Készítettünk havi cselekvési tervet, amit sikerült betartani a projekt során.

Kiértékeltük a projekt tevékenységeit s megállapítottuk, hogy

sikerült összefogással, még több civil szervezet munkájával ismerkedni. 

Csak Letenyén 2009.08.21-én 18 szervezet képviseltette magát.

A program hatása a végrehajtó civil szervezetekre: egymás megismerése,

közös tanulás a szervezésben, új civil partnerek megtalálása,

a szervezet erősödése, ismerté válása volt.

A pályázat a civil társadalom erősítését,

a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését,

tartós területi és szakmai együttműködését annak előmozdítását szolgálta.

Segítette a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozását,

valamint az ehhez szükséges feltételek javítását.

Az NCA-CIV-09-A-0273 azonosítón a „Civil szervezetek képzése a Mura mentén”

pályázat keretén belül, a környező falvak civil egyesületeinek olyan képzéseket szerveztünk,

amelyek a jövőjüket szolgálják, segíti őket a törvényes működésben

és új támogatási lehetőségek kihasználásában.

Célunk volt felkészíteni a térség legalább 12 szervezet tagjait a megjelenő pályázati lehetőségekre,

a törvényes működésre.

A nyitó rendezvényt közösen tartottuk

az NCA-ÖNSZ-09-A-0099Civil együttműködés Zala megyében „ projekttel.

A két projekt szorosan kapcsolódott egymáshoz,

így a partner szervezetek tagjaitól is vártunk hallgatókat a képzésekre.

 A projekt részeként:

-  Civil jogi és pénzügyi ismeretek

-  Civil szervezetek marketing kommunikációja

-  Konfliktuskezelés

-  Európai Uniós ismeretekre, Új Magyarország fejlesztési terv

-  Projekt pénzügyi és szakmai elszámolása

-  Érdekérvényesítés

-   Pályázatírás

Terven felüli hozadék is keletkezett: 2 új civil szervezet alakult,

szakdolgozat készült a civilek helyzetéről

(szintén programunkon részt vevő személy jóvoltából).

A projekt gazdasági tapasztalata szervezetünk számára az volt, hogy

nagyon sokrétű feladatokkal járt, az eddig megszokotthoz képest.

Ezt a munkát könyvelő iroda végezte.

Ami viszont számunkra egyértelművé vált az az, hogy

csak az alapokkal rendelkező civil szervezetek képesek

sikeresen véghezvinni a nagyobb projekteket.